Sliepky Lohmann Classic hnedé - ročné cena 2 €

lohmann hnedý

 

 

 

 

 

 

Znáška vajec: 307 až 312 ks

Hmotnosť vajec: 63,0 – 64,0g

Farba vaječnej škrupiny: hnedá

Farba peria: hnedá

Hmotnosť sliepky: 1900 – 2100g

 Vajcia nosnice rýchlo zväčšujú svoju hmotnosť, majú tvrdú škrupinu. Nosnice sú kľudné, mohutné a dobre prijímajú krmivo.

Tieto sliepky pochádzajú z nášho klietkového chovu. Obvykle sú po prvom cykle znášky vyradené z chovu. Dôvodom je pokles produkcie znášky vajec. Tým sa stávajú pre veľkovýrobcu vajec nerentabilnými. Vzhľadovo určite nikoho neupútajú, pretože mávajú vypršané, vytrhané a polámané perie. Pri premiestnení týchto sliepok do domácich chovateľských podmienok, prichádza k enormnému stresu, čo má za následok často úplný výpadok znášky vajec na dobu aj troch mesiacov, pokiaľ sa sliepky znovu zadaptujú.